Menu

تدریس خصوصی زبان؛ آزمون MSRT

این آزمون در واقع همان mche است که توسط امور دانشجویان خارج وزارت علوم و اداره بورس برگزار میگردد و کلیه مهارت ها از قبیل شنیداری . درک مطلب. لغت. و ساختار یا همان گرامر مورد آزمایش قرار میگیرد. و قابل توجه شما سروران که این مدرک فقط در داخل کشور عزیزمان اعتبار دارد
این آزمون از بخش های زیر با تعداد مجموعا 100 سوال تشکیل شده است.
بخش شنیداری(listening comprehension) شامل 30 سوال در 15 دقیقه
بخش (structure&written Expression) شامل 30 سوال در 20دقیقه
بخش مهارت و درک مطلب(reading comprehension) شامل 40 سوال در 40 دقیقه می باشد
همانطور که مشاهده میکنید زمان برگزاری امتحان 75 دقیقه برای 100 سوال تستی می باشد 
قابل توجه اینکه حداقل نمره از 45 الی 50 بر اساس دانشگاه متغیر است. ونتایج آن 3 الی 4 روز بعد اعلان میگردد

خدمات تدریس خصوصی آزمون های زبان

RSS